آموزشی

 

1 – تبدیل کلا س درس به کلاس دانش آموز محوری ؛فعال نمودن دانش آموزان.

2-استفاده از روش های نوین ومتنوع  در تدریس به خصوص روش  حل مسئله.

3-طراحی پرسش هایی که دانش آموزان را به تفکر وادار نماید.

4- طراحی پرسش هایی که دانش آموزان را به فعالیت وادار نماید.

5-پاسخگویی به پرسش ها با استفاده از پرسش های دیگر مثل روش سقراطی.

6--طراحی پرسش هایی که دانش آموزان پاسخ را حدس بزند.

7- كمك گرفتن از كودك در يافتن پاسخ پرسش ها.

8- ايجاد زمينه گفتگو و نظر خواهي از دانش آموز.

9- طرح بازيها معما گونه براي دانش آموزان.

10- استفاده از تشويقهاي كلامي : مثلاً به دانش آموز بگوئيم : چه فكر خوبي ، تو هميشه ايده هاي تازه اي داري ،خیلی جالب است و.....

11- تقویت اعتماد به نفس دانش آموزان.

12- ايجاد فرصت كافي براي انديشيدن و پرورش فكر دانش آموزان.

13- - ايجاد زمينه برای كسب موفقيت دانش آموز هر چند جزئئ .
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۳ شهریور۱۳۹۰ توسط طیبه غفوری

  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ