آموزشی

ابعاد جديد و مورد تأكيد برنامه‌ي درسي علوم تجربي دوره ابتدايي:

1- هدف آموزش علوم، كسب شايستگي يادگيري سواد علمي فناورانه است نه دريافت مجموعه‌اي از دانش‌ها، مهارت‌ها و نگرش

2- انتخاب رويكرد زمينه محور (تماتيك) در طراحي آموزشي

3- توليد بسته‌ي آموزشي به جاي كتاب درسي

 

هدف (كسب شايستگي سواد علمي فناورانه، يادگيري مادام العمر)

1- كسب شايستگي منوط به تجربه شخصي يادگيري است.

2- تجربه كردن شخصي يادگيري منوط به قرار گرفتن در موقعيت يادگيري است.

3- موقعيت يادگيري موقعيتي است كه دانش آموز با بكار گيري هم زمان دانش، مهارت و نگرش‌هاي خويش، به يادگيري جديد مي‌پردازد.

 

- رويكرد زمينه محور (تماتيك) در طراحي آموزشي

1- موضوع هر درس يك زمينه‌ي يادگيري (تم) است.

2- موضوع هر درس (تم) بايد داراي چهار مشخصه باشد:

·        ارتباط با زندگي (Relevance)

·        قابليت عمق بخشي

·        دارا بودن انسجام دروني در موضوعات دروني

·        دارا بودن بازوهاي اتصال به موضوعات بيروني

3- در دروس جديد دانش‌آموز درباره موضوع درس هم زمان به يادگيري و ياددهي مي‌پردازد و فضاي يادگيري، فضاي كسب شايستگي يادگيري از طريق كار روي موضوع درس (تم) است.

نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۸ شهریور۱۳۹۰ توسط طیبه غفوری

  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ