آموزشی

۱-املاي تقريري: معلم متني را كه قبلاً تهيه كرده بتدريج قرائت مي‌كند تا فراگيران بنويسند. 

۲- املاي گروهي:در هر گروه يك نفر به بقيه ديكته مي‌گويد. براي مثال در يك گروه سه نفري يك نفر املا مي‌گويد. يك نفر نظارت مي‌كند و نفر سوم مي‌نويسد

۳-املاي گروهي:دانش آموزان به گروه های سه یا چهارنفری تقسیم شده و هر کدام یک خط   مي‌نويسد .        

۴-املای گروه به گروه دیگر:هر گروه متنی را تهیه کرده برای گروه دیگر می خواند تا آن گروه بنویسد.

۵-  املای  ذهنی : دانش آموزان متني را بخواند و در پايان املاي آن را به تنهايي بنويسد .با استفاده از قدرت حافظه خودش به خودش املاء بگويد.

۶-املای  ذهنی: کلماتی را پاي تخته می نويسیم و  دانش‌آموزان به کلمات با دقت نگاه مي‌كنند و به ذهن می سپارند. سپس کلمات  نوشته شده رااز روی تخته پاک می کنیم . دانش آموزان با استفاده از قدرت حافظه خود کلمات را می نویسند

۷-املای کارتی : معلّم تعداد کلمه روی کارت می نویسد وجلو کلاس نصب می کند وآنها را می خواند وبعد جمع می کند واز دانش آموزان می خواهد که کلماتی را که به خاطر دارند بنویسند.

معلم می توان املا را بر روی چندین کارت بنویسد و این کارت ها را بین گروهها تقسیم کند تا تمام گروهها کارتها را ببینند و سپس کارتها را جمع کرده و از روی آنها دیکته بگوید.

۸- املاي كامل كردني:معلم تعداد لغاتي مثلاً 20 كلمه كه داراي ارزش املايي هستند را انتخاب مي‌كند و سپس جاي آنها را در متن آماده شده جهت تكثير خالي  مي‌گذارد. آن‌گاه متن كامل را خودش مي‌خواند و دانش‌آموزان جاهاي خالي را با توجه به قرائت معلم پر مي‌كنند.می توان کلماتی را انتخاب کرد و حروفی را از کلمه جا انداخت ، دانش آموزان کلمات را کامل کنند.

۹- املای با ضبط وصوت: ضبط متن املاء بر روي نوار و پخش آن در كلاس درس یا منزل  جهت نوشتن متن املاء.

۱۰-- املاء سفره‌ای :دانش‌آموزان به صورت گروهی برر وی سفره‌های نایلونی با استفاده از ماژیک وایت‌برد  یا انگشت وگواش املاء می‌نویسند.

۱۱-املا آبکی : دانش آموزان پایه های اول ودوم  می توانند با استفاده از قوطی مایع ظرفشویی که داخل آن آب ریخته اند روی زمین املا بنویسند.

۱۲-املا ماسه ای:روی تخته شن یا زمین شنی با چوب املا بنویسند.

۱۳-املا لمسی :  دانش آموزی روی کمر دوست خود با انگشت  بنویسد و نفر جلویی  کلمه را تشخیص داده وروی کاغذ  بنویسند.     

۱۴-   می توان متن املایی را به صورت تایپ بدون نقطه، بدون تشدید و یا به صورت لغات ناقص به دانش آموزان داد تا آنان در جای مناسب نقطه بگذارند یا تشدید قرار دهند و یا لغات ناقص را کامل کنند. 

              

                                              **********

به جهت هماهنگي مقدار متن املا در پايه هاي مختلف بدين شرح پيشنهاد مي شود :

 براي كلاس چهارم و پنجم ابتدايي حداكثر 15 سطر حدود 150 كلمه

وجه:در هفته دو جلسه املا داشته یک جلسه تمرین املا وجلسه دیگر ارزشیابی املا می باشد.

                     

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۲ آذر۱۳۹۰ توسط طیبه غفوری

  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ